Saturday, May 13, 2017

Taravalla Tagi Ninna Tamburi Lyrics Shishunala Sharif - Bhavageethe

Title: Taravalla Tagi Ninna Tamburi
Music - Shishunala Sharif
Lyrics - Shishunala Sharif


Taravalla tagi ninna tamburi swara
Barade barisadiru tamburi 
Sarasa samgitada kuruhugalariyade
Barade barisadiru tamburi.

Maddali daniyolu tamburi ada
Tiddi nudisabeko tamburi 
Sidda sadhakara suvidyege odaguva
Buddivamtage takka tamburi.

Balaballavarige tamburi deva
Bhalaksha rachisida tamburi 
Helali enidara hamchike tiliyada
Talagedige salla tamburi.

Satya sharadhiyolu tamburi nitya
Uttamaraduva tamburi
Battisaragada bageyanariyadamtha
Kattiginyatake tamburi.

Hasanada myalake tamburi idu
Kushalarigoppuva tamburi.
Shishunaladhishana odupuranadi
Hasanagi bariso tamburi

No comments:

Post a Comment