Friday, October 12, 2012

Preethi Kotta Radhege Lyrics - Bhavageethe


Title: Preethi Kotta Radhege
Singer: M.D.Pallavi
Lyricist: H.S.Venkatesha Murthy
 
Preethi kotta radhege matu kotta madhava
Tannanitta kolalige raga tetta madhava
Tannanitta kolalige raga tetta madhava

Preethi kotta radhege matu kotta madhava
Tannanitta kolalige raga tetta madhava

Gandha kotta hennige anda kotta madhava
Anna kotta bhaktage honna kotta madhava
Anna kotta bhaktage honna kotta madhava

Preethi kotta radhege matu kotta madhava
Tannanitta kolalige raga tetta madhava

Halu kotta vidhurage balu kotta madhava
Deha kotta mannige jeeva kotta madhava
Deha kotta mannige jeeva kotta madhava

Preethi kotta radhege matu kotta madhava
Tannanitta kolalige raga tetta madhava

No comments:

Post a Comment