Saturday, October 6, 2012

Baa Illi Sambhavisu Lyrics - Bhavageethe


Titile: Baa Illi Sambhavisu
Singer: C.Ashwath
Lyricist: Kuvempu

Baa illi sambhavisu indenna hrudayadali
Nityavu avataripa satyavatara
Mannagi maravagi migavagi khagavagi
Bhavabhavadi bhavisi hey! bhavavi doora

Mantanake maratanake migatanake khagatanake
Munnadege kannada guruve bara
Moodi bandindenna nararoopa chetanadi
Narayanatvakke dari tora

Andu aramaneyalli matte seremaneyalli
Alli turu pattiyali illi kiru gudisalali
Desha deshadi vesha veshantara vanantu
Vishwa sarathiyagi leelaratha vanentu
Chodisiruveyo ante srushti lola

Avatarisu baa illi indenna chaityadali
Hey! divya sachchidananda sheela

1 comment:

  1. ಸತ್ಯಾವತಾರ (ನರ-ನಾರಾಯಣರ ಸಂಗಮ) (ಮಹಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಗಮ)

    ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನು ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಧನ್ಯ

    ReplyDelete