Sunday, September 30, 2012

Nee Hinga Nodabyada Nanna Lyrics - Bhavageethe


Title: Nee Hinga Nodabyada Nanna
Singer: C.Ashwath
Lyrics: D.R.Bendre

Nee hinga nodabyada nanna
Nee hinga nodidare nanna
Tirugi na hyanga nodale ninna?

Samsara sagaradaga lekkaviradashtu dukhada bandi
Na balle nanage gothilladiddaru, elli acheya dandi
Malagiruva koosu malagirali alli, mundinadu devara chitta,
Na tadilare adu yaka nodathi, matta matta nee itta

Tambala hakada tumba kempu gini gadaka hannina hanga
Iddantha thutiya bannetta haritu, yava galige hinga?
E gattagalla hani kannu kandu, marige mariya reethi
Savana tanna kye savaritilli, bantenaga illada bheethi
Nee hinga nodabyada nanna

Ibbani toledaru halu mettida kavali kanthiya hannu
Hole holeva hanga kanniruva hennu,  helu ninnavena e kannu
Digilagi annatada jeeva, ninna kannare kandu ommigila,
Hunnimi chandirana hena banto mugilaga telata hagala,

Ninna kanninaga kaloori maleyu, nada nadaka huchu nagi yaka?
Hani odeyalikke bandanta moda tadadanga galiya nevaka,
Attare attu bidu honalu barali, nakyaka marasathi dukha,
Ede birisi kedavu birigannu byada tuti kachi hidiyadiru bikka,

Nee hinga nodabyada nanna
Nee hinga nodidare nanna
Tirugi na hyanga nodale ninna?


1 comment: