Friday, July 6, 2012

Thumba nodbedi Lyrics - Anna Bond


Title: Thumba nodbedi
Movie: Anna Bond
Music: Harikrishna V
Singer: Harikrishna V
Lyrics: Yograj Bhat

Thumba nodbedi lovvu aithade
Lovvu maadbedi novu aithade
Hoovu kodbedi maduve aithade
Ta da tan ta dan
Giftu kodbedi karchu aithdae
Liftu kodbedi kashta aithade
Jasthi nodbedi thuti noithade
Ta da tan ta dan
Baruvaaga kaththale
Oguvaaga beththale
Centalli hennu onnu mannu
Yaakale yaakale
Yethale yethale
Thumba nodbedi lovvu aithade
Lovvu maadbedi novu aithade
Hoovu kodbedi maduve aithade
Ta da tan ta dan
Kannadigena kannu hodithini
Lightu kambake ditchi odithini
Ganteg ondsala tale baachtini
Ta da tan ta dan
Avalu bandare bright aythini
Kaanadiddare dull odithini
Kaali roadige kal oditini
Ta da tan ta dan
Priyamani aamani omme thirugi nodidare
Hotte olage chittena bittangaithade
Evalomme nakkare
Free siteu sikkage
Centralli naanu taj maalu
Kathale kathale
Yethale yethale
Thumba nodbedi lovvu aithade
Lovvu maadbedi novu aithade
Hoovu kodbedi maduve aithade
Ta da tan ta dan
Kelsakkodare sambla kodtare
Bankigodare saala kodatare
Preeti olagade yenu sigthade
Ta da tan ta dan
Nagu barthade alu barthade
Yecchariddaru kanasu bilthade
Kuniyadiddaru kaalu oythade
Ta da tan ta dan
Lovvu confirm aagdene
Friendsu athra maathadi
Phonenalli currency kaali aithade
Helthaane odare mugiyalla maanyare
Centalli nanna hudugi
Beelthale beelthale
Yethale yethale
Thumba nodbedi lovvu aithade
Lovvu maadbedi novu aithade
Hoova kodbedi maduve aithade
Ta da tan ta dan
Giftu kodbedi karchu aithdae
Liftu kodbedi kashta aithade
Jasthi nodbedi thuti noithade
Ta da tan ta dan
Baruvaaga kaththale
Oguvaaga beththale
Centralli hennu onnu mannu
Yaakale yaakale
Yethale yethale

Thumba nodbedi Video Song - Anna Bond

No comments:

Post a Comment